welkom voordelen mogelijkheden demo info contact

Offerteaanvraag Spraakapplicatie
Bedrijfs Gegevens:
Bedrijf:
Dhr/Mevr:
Uw Naam:
Afdeling:
Telefoon:
Doel van de Applicatie:
Invoergegevens:
Toelichting:
Vul in onderstaande tabel de gegevens in welke door de beller ingesproken kunnen worden. Ter verduidelijking onderstaand een voorbeeld voor een spraakgestuurde doorverbindlijn waarbij naar een afdeling of medewerker moet worden doorverbonden. De informatie over de naam van de medewerker zou er als volgt uit kunnen zien:
InvoerVeld: naam medewerker;
Omvang: 259 mw
ValidatieRegels: medewerker moet in dienst zijn
Verplicht (ja/nee): nee
Opmerkingen Kan ook een afdeling inspreken.
De in te spreken gegevens:
Invoerveld Omvang Validatieregels Verplicht Opmerkingen
Telefoon Verkeer
Openstelling
Gesprekken/dag
Gesprekken/Piekuur:
Opmerkingen:
Interface Gegevens:
Telefonie
Telefooncentale:
VoiceResponseSysteem:
Database
DataBaseManagementSysteem:
Opmerkingen: