welkom voordelen mogelijkheden demo info contact

Demo  

Gios heeft een aantal spraakdemo's gemaakt om de kracht en mogelijkheden van onze TwinTalk technologie te tonen. Enkele demo's zijn generiek en kunnen zonder verdere uitleg worden uitgeprobeerd. Anderen zijn meer specifiek en vragen om een op uw bedrijf toegegespitste demonstratie.

Generieke demo's

Met deze standaard demo's wil Gios, u een beeld geven van de mogelijkheden van TwinTalk op het gebied van spraakherkenning. Daarvoor hebben we de volgende spraaksoftware toepassingen geslecteerd;

Adresherkenning

Via deze demo krijgt u inzicht in de kwaliteit van onze herkenning bij een groot vocabulaire. De adresherkenning werkt onder andere met 3000 plaatsnamen (waaronder een aantal gelijkluidende), en 125.000 (officiele) straatbenamingen en is in staat ieder adres van de 8.000.000 panden in Nederland  te herkennen. In de demo krijgt u de postkode retour.

Kentekenherkenning

Ook met lastige zaken voor een spraakherkenner zoals letter/cijfer-combinaties kunnen we via onze Twintalk-technologie goed uit de voeten. Probeer de kentekenherkenner maar eens uit. U krijgt van TwinTalk het bouwjaar retour.

Burgerloket

We hebben een virtueel gemeenteloket geimplementeerd, die bellers  behulpzaam is  op de volgende terreinen:
  • Levensgebeurtenissen (geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden)
  • Vergunningen (bouw, parkeren, huisvesting)
  • Gemeentelijke diensten (belastingen, kredietbank)
  • Documenten (paspoorten, rijbewijzen, verklaringen, uitreksels en afschriften)
Deze applicatie is gebaseerd op open vragen en geeft een goed beeld van de mogelijkheden van TwinTalk bij VoicePortal toepassingen in complexe organisaties en bedrijven. Naar boven.

Bedrijfsdemo's

Als u dit wenst kan Gios een tweetal  demo's verzorgen die volledig gericht zijn op uw bedrijf:

Doorverbindlijn.

Gios zal op basis van de door u verstrekte medewerker/telefoonnummer-gegevens, een demo maken waarbij u op basis van de ingesproken naam wordt doorverbonden naar de door u opgegeven persoon. Eventueel kunnen we daarbij een doorschakel-module leveren waarmee de medewerkers het telefoonnummer waarnaar doorverbonden moet worden, kunnen wijzigen

Afsprakenlijn

Op basis van de door u verstrekte afspraak-, afdelings-, medewerker- en klant- gegevens maakt gios een demo waarmee klanten een afspraak met een afdeling of medewerker kunnen maken,  verzetten of annuleren.

Naar boven of Lees Verder